Το νέο κτίριο και οι αίθουσες που στεγάζονται σε αυτό

Το έτος 2007 παραδόθηκε προς χρήση το νέο κτίριο για το δημοτικό σχολείο της Λητής. Το διώροφο αυτό κτίριο με γυμναστήριο στο υπόγειο, μια αίθουσα στον πρώτο όροφο μαζί με το γραφείο για τους εκπαιδευτικούς, το γραφείο του διευθυντή και δύο τάξεις στον δεύτερο όροφο, επικοινωνεί με το υπάρχον παλιό κτίριο με κτισμένη σκεπαστή αερογέφυρα. Έχει ασανσέρ και ράμπα για τα παιδιά που έχουν πρόβλημα μετακίνησης. Μεταξύ του καινούριου και του παλιού κτιρίου, υπάρχουν δύο τάξεις προκάτ.

 

 

 

Πραγματοποιήθηκαν, δηλαδή, όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ύπαρξη ενός όμορφου, σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με άμεσο αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό τους έργο. Η αύξηση του αριθμού των παιδιών τα επόμενα έτη, είχε ως αποτέλεσμα να στεγάζεται ένα τμήμα της Γ τάξης, στην αίθουσα πολλαπλών.

 

 Περιηγηθείτε...

 

...στο διάδρομο του νέου κτιρίου...

 

 

...στην αίθουσα Β1...

 

 

...στην αίθουσα Β2...

 

 

...στην αίθουσα Δ1...

 

 

...στην αίθουσα ΣΤ1...

 

 

...στην αίθουσα ΣΤ2...