Λειτουργία του Τμήματος Ένταξης

Τι είναι το Τμήμα Ένταξης:

Το τμήμα Ένταξης είναι μια δομή της Ειδικής Αγωγής μέσα στα γενικά σχολεία που στόχο έχει την εκπαιδευτική παρέμβαση με εξατομικευμένα προγράμματα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λειτουργεί μέσα στο γενικό σχολείο ως ξεχωριστό τμήμα και δέχεται παιδιά από όλες τις τάξεις.

 

 

 

Ποια παιδιά παρακολουθούν το Τμήμα Ένταξης;

Το Τμήμα Ένταξης μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά από όλο το εύρος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει παιδιά με περιορισμένες νοητικές δυνατότητες, παιδιά με αυτισμό, άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, τα οποία αποτελούν και την πλειοψηφία των μαθητών των Τμημάτων Ένταξης, παιδιά με διάσπαση προσοχής ή/και υπερκινητικότητα, προβλήματα συμπεριφοράς, ήπιες αισθητηριακές μειονεξίες, ακόμα και παιδιά με κάποιο ψυχικό ή ψυχολογικό πρόβλημα.

 

 

 

Πως λειτουργεί το Τμήμα Ένταξης:

Α) Εξειδικευμένο πρόγραμμα, κοινό για ομάδες μαθητών με παρόμοιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Β) Εξειδικευμένο ατομικό πρόγραμμα για μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ σύνδρομο Down, αυτισμός). Το πρόγραμμα αυτό συχνά τείνει να γίνεται με συνεκπαίδευση μέσα στην γενική τάξη του μαθητή.

Οι μαθητές που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στο τμήμα ένταξης οργανώνονται σε ομάδες σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή στην κάθε ομάδα δεν έχει καμία σχέση με την τάξη φοίτησης του μαθητή (π.χ μπορεί σε μια ομάδα να δουλεύουν μαζί ένας μαθητής της Β? τάξης, δύο μαθητές της Γ? τάξης και ένας της Ε΄ τάξης που έχουν κοινές δυσκολίες)

 

 

 

Τι διδάσκεται στο Τμήμα Ένταξης;

Ο ειδικός εκπαιδευτικός στο τμήμα ένταξης καλείται:

  • Να κάνει παρέμβαση στις επιμέρους δυσκολίες των μαθητών (π.χ δυσκολίες στην γραφή, αργός ρυθμός ανάγνωσης, δυσκολίες στην γραμματική, στην παραγωγή γραπτού λόγου, δυσκολίες στα μαθηματικά κ.α.).
  • Να διδάξει γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές δια- χείρισης της γνώσης και να διδάξει ένα δομημένο τρόπο μελέτης στο σχολείο και στο σπίτι.

 

 

 

Γιατί το Τμήμα Ένταξης δεν είναι ενισχυτική διδασκαλία:

Το τμήμα ένταξης δεν είναι φροντιστήριο που ανταποκρίνεται αναγκαστικά στην ύλη της γενικής τάξης την οποία παρακολουθεί ο μαθητής. Στο τμήμα ένταξης θα αξιολογηθούν ατομικά για κάθε μαθητή οι εκπαιδευτικές του ανάγκες και θα καταρτιστεί το ατομικό του μαθησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί από την διαδικασία αξιολόγησης από τον ειδικό εκπαιδευτικό. Δηλαδή ένας μαθητής της Δ? τάξης δεν πρόκειται να διδαχθεί στο τμήμα ένταξης τη διαίρεση σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης του εφόσον έχει εντοπιστεί ότι δεν γνωρίζει πολλαπλασιασμό. Πρώτα από όλα λοιπόν πρέπει να καλυφθούν τα μαθησιακά κενά των μαθητών ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε πιο απαιτητικά μαθησιακά έργα.