Το παλιό κτίριο και οι αίθουσες που στεγάζονται σε αυτό

Το παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Λητής αντικατέστησε το παλιότερο Σχολείο το οποίο στεγαζόταν σε χώρο που βρισκόταν κοντά στον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου.

 

 

Το διώροφο αυτό κτίριο έχει από έναν κεντρικό διάδρομο και από τρεις αίθουσες σε κάθε όροφο. Στο ισόγειο στεγάζονται οι τάξεις Α1, Α2 και Γ1. Στον πρώτο όροφο βρίσκονται οι τάξεις Ε1, Ε2 και Δ2.

Επίσης υπάρχει και από μία μικρότερη αίθουσα όπου παλαιότερα χρησιμοποιήθηκαν ως γραφεία δασκάλων, καταρχήν αυτή του δευτέρου ορόφου και αργότερα η αίθουσα στο ισόγειο του κτιρίου. Σήμερα στην μικρή αυτή αίθουσα του ισογείου λειτουργεί το τμήμα ένταξης ενώ στην αντίστοιχη αίθουσα του δευτέρου ορόφου στεγάζεται το εργαστήριο της πληροφορικής.

Στην τελευταία αίθουσα του δευτέρου ορόφου υπήρχε παλιότερα και η σκηνή η οποία χρησιμοποιούνταν για τις θεατρικές παραστάσεις και τις εκδηλώσεις του σχολείου. Οι δύο ξύλινες πόρτες που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο ακριανές αίθουσες άνοιγαν και ένωναν τους δύο χώρους ώστε να φιλοξενούν τον κόσμο που παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις.

Όταν οι αίθουσες του παλιού κτιρίου δεν ήταν αρκετές για να στεγάσουν τους μαθητές, εξαιτίας του αυξανόμενου αριθμού τους, το κτίριο αυτό επεκτάθηκε με μια πτέρυγα η οποία συμπλήρωσε το αρχικό κτίσμα από την δυτική πλευρά του. Το νέο κτίσμα έχει στο ισόγειο αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, στην οποία στεγάζεται η Γ3 τάξη κατά το σχολικό έτος 2013-14, και στον δεύτερο όροφο δύο αίθουσες όπου στη μία στεγάζεται η Γ2 τάξη και στη δεύτερη η μαθητική δανειστική βιβλιοθήκη. Η μικρότερη αίθουσα του ορόφου φιλοξενεί σήμερα την ενισχυτική διδασκαλία.

 

Περιηγηθείτε...

 

...στον διάδρομο του παλιού κτιρίου...

 

 

...στην αίθουσα Α1...

 

 

...στην αίθουσα Α2...

 

 

...στην αίθουσα Γ1...

 

 

...στην αίθουσα Γ2...

 

 

...στην αίθουσα Γ3...

 

 

...στην αίθουσα Δ2...

 

...στην αίθουσα Ε1...

 

 

...στην αίθουσα Ε2...

 

 

...στην αίθουσα της ενισχυτικής διδασκαλίας...

 

 

...στοΤμήμαΈνταξης...