Διεύθυνση σχολείου

Διευθυντής:

Καλέντζης Κωνσταντίνος, ΠΕ70

Υποδιευθυντης:

Γκρίμπας Ζήσης, ΠΕ70