Ο θεσμός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Η Ενισχυτική Διδασκαλία είναι ένα αυτοτελές υποστηρικτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου με σκοπό τη βελτίωση της συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης καθώς και της απόδοσης τους. Ο θεσμός αυτός στοχεύει στην εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών σε όλους τους μαθητές /τριες της σχολικής μας κοινότητας.

Η ένταξη και παρακολούθηση των μαθημάτων στο τμήμα αυτό γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των ενδιαφερόμενων γονέων και κηδεμόνων.