Εκπαιδευτικό προσωπικό, σχ. έτος 2015-2016

Οι δάσκαλοι των τάξεων:

Σαμαρά Μαρία

Α1

Κοκκίνη θεοδώρα

Α2

Τσουλφά Αθηνά

Β1

Σούρλα Γιαννούλα Β2

Μιχαηλίδου Αναστασία

Β3

Σαδίκη Ελισάβετ

Γ1

Γραμμένου Μέλισσα

Γ2

Παπαγεωργίου Καλλιόπη Δ1

Τσικρικτσή Αλεξάνδρα

Δ2

Γκρίμπας Ζήσης

Ε1

Μεντεσίδου Παρθένα

Ε2

Σολομωνίδου Αθανασία ΣΤ1

Αγαπίου Σωτήριος

ΣΤ2

Υπεύθυνη δασκάλα ολοημέρου:

Χατζή Μαρία

Δασκάλα τμήματος ένταξης:

Σκαραγγά Στυλιανή

Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων:

Λούβαρη Μαρία

Αγγλικά

Γιαζιτζόγλου Αντιγόνη

Αγγλικά

Αβραμίδης Γεώργιος

Γαλλικά

Κουκουβίνου Μαργαρίτα

Γαλλικά

Κατραμάδου Φωτούλα

Γερμανικά

Μπαλτούμα Όλγα

Γερμανικά

Βινιάδου Γεωργία

Μουσική

Εικαστικά

 Γκούμα Μαρία

Θεατρική Αγωγή

Αμαξόπουλος Φώτιος

Φυσική Αγωγή

Στρύφων Αλέξανδρος

Φυσική Αγωγή

Θρήσκου Δημητρούλα

Φυσική Αγωγή

Δαμασουλιώτη Αλίκη

Πληροφορική

Γκανάτσος Χρίστος

Πληροφορική