Η Βιβλιοθήκη μας

Ο αριθμός των βιβλίων που φιλοξενεί η βιβλιοθήκη μας ανέρχεται στα 998 βιβλία. Αρκετά βιβλία προέρχονται από δωρεές μαθητών, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και δωρεά του κ. Βάφη Χρήστου. Είναι όλα αριθμημένα ανά κατηγορία. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

 

 

 

Βιβλία για Α΄και Β΄τάξη

Βιβλία για Γ΄ και Δ΄τάξη

Βιβλία για Ε΄ και ΣΤ΄τάξη (Λογοτεχνικά)

Βιβλία για Ε΄ και ΣΤ΄τάξη (Εκδ΄. Χελιδόνια)

Μυθολογία

Ιστορίας

Εγκυκλοπαίδειες

Βιβλία παλαιών εκδόσεων

 

 

 

Για κάθε τίτλο βιβλίου υπάρχει μια καρτέλα στην οποία είναι γραμμένο:

  • Ο τίτλος του βιβλίου
  • Ο αριθμός του
  • Η κατηγορία του
  • Ημερομηνία δανεισμού
  • Ονοματεπώνυμο μαθητή
  • Ημερομηνία επιστροφής

 

 

Λειτουργία της Βιβιοθήκης

Η βιβλιοθήκη μας είναι ανοιχτή μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα το σχολικό έτος 2013-14 κάθε Πέμπτη. Στο α΄ διάλειμμα δανείζονται οι μαθητές της Α, Β?, Γ? τάξης και στο β΄ διάλειμμα οι μαθητές της Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης. Τα παιδιά, αφού επιλέξουν το βιβλίο της αρεσκείας τους, το δίνουν στους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης (ομάδα μαθητών της ΣΤ΄ τάξης) οι οποίοι καταγράφουν στην καρτέλα του βιβλίου το ονοματεπώνυμο του μαθητή και την ημερομηνία δανεισμού του. Η διάρκεια του δανεισμού είναι 3-4 εβδομάδες και η ημερομηνία επιστροφής στην καρτέλα του δανεισμού γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο δάσκαλο της βιβλιοθήκης.